Dokumenti

Opći akti Udruženja Dokumenti iz poslovanja obrtnika Zakoni i propisi Financijski dokumenti Dokumenti cehova Ostali dokumentiikona
27.2.2019.  Potpora za ruralni razvoj   
dividerikona
22.1.2019.  UPLATNI RAČUNI ZA OBRTNIKE 2019.   
dividerikona
4.10.2018.  Prijavnica Bijele noći 2018.   
dividerikona
13.8.2018.  Životopis Brankice Sobota Šalamon   
dividerikona
13.8.2018.  Zdravstveno sportski program – RADIONICA   
dividerikona
7.6.2018.  Informacije o prijavi na sajam u Celju 2018.   
dividerikona
7.6.2018.  Prijava za sajam Celje 2018.- članovi HOK-e   
dividerikona
7.6.2018.  Privola za podatke za sajam Celje   
dividerikona
29.5.2018.  Radio emisija- poziv obrtnicima na sjednice Cehova   
dividerikona
29.5.2018.  Radio emisija- Poziv upućen obrtnicima (sjednice Cehova...   
dividerikona
24.5.2018.  Životopis voditeljice edukacije GDPR Ljiljana Tinodi   
dividerikona
24.5.2018.  Informacije o Uredbi GDPR   
dividerikona
11.5.2018.  Javni poziv: "Cjeloživotno obrazovanje za obrtni&#...   
dividerikona
8.5.2018.  Zakon o prijevozu u cestovnom prometu   
dividerikona
19.4.2018.  Pravilnik o priznanjima Hrvatske obrtničke komore   
dividerikona
19.3.2018.  Statistika 2017.   
dividerikona
30.10.2017.  Letak sajam poslova Kž   
dividerikona
25.10.2017.  Ceh graditelja   
dividerikona
25.10.2017.  Ceh uslužnog obrta, trgovine i prijevoza   
dividerikona
25.10.2017.  Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika   
dividerikona
25.10.2017.  Ceh proizvodnog obrta i poljoprivrednih djelatnosti   
dividerikona
25.10.2017.  Ceh frizera i kozmetičara   
dividerikona
14.7.2017.  uo3   
dividerikona
5.6.2017.  Statistika za 2016.   
dividerikona
20.3.2017.  Statistika 2016.   
dividerikona
9.1.2017.  Odjave i prijave obrta u 2016. god.   
dividerikona
23.11.2016.  Održana druga ovogodišnja sjednica Obrtničkog...   
dividerikona
17.11.2016.  EFIS zajmovi PPT   
dividerikona
17.11.2016.  ESIF zajmovi   
dividerikona
9.9.2016.  Zoran Pehnec,st.2.članak 2016   
dividerikona
9.9.2016.  Zoran Pehnec,članak 2016.   
dividerikona
9.9.2016.  Darko Frankol, strana 2. članak 2016.   
dividerikona
9.9.2016.  Darko Frankol,članak 2016.   
dividerikona
9.9.2016.  Marija Posavec, strana 2.članak 2016   
dividerikona
9.9.2016.  Marija Posavec, članak 2016.   
dividerikona
5.7.2016.  Statistika 2015.   
dividerikona
22.10.2015.  ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI   
dividerikona
23.7.2015.  Vodič kroz EU strukturne fondove   
divider

Anketa

Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad


Rezultati