• foto
  • foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Stručna služba

Predstavljamo vam Stručnu službu Udruženja obrtnika Koprivnica koju čine tajnica Udruženja Jasmina Markota, dipl.oec. i stručna suradnica Andreja Radotić, mag.oec.

Na usluzi smo članovima svaki radni dan od 7-15 sati ili na telefon: 048/222-394.
Kontaktirati nas možete i elektronski na: e-mail: uo.koprivnica@hok.hr

foto
banner banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis