Organizacija Udruženja

Udruženje obrtnika Koprivnica ima svoj Statut koji je prihvaćen na sjednici Skupštine od 29.svibnja 2014.(pročišćeni tekst je donesen 25.studenog 2014.) a temelji se na Zakonu o obrtu (NN 143/13) Statutu HOK-eaprema kojem radom Udruženja upravljaju tijela upravljanja:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor.

Izbori su održani 27.veljače 2015.godine i svim izabranim tijelima mandat traje 4 godine, do 15.10.2018. Skupština ima 15 članova (vidi članovi skupštine).

Prema Statutu Udruženje ima i tajnika koji je osoba s posebnim ovlaštenjima.Od 1996.godine tu dužnost obavlja dipl.ekonomistica Jasmina Markota. Ona je ujedno voditelj stručne službe.

Strukovni rad odnosi se na rad kroz Cehove (vidi cehove),njih 4 a po potrebi se osnivaju i Sekcije. Cehovi imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru, a sekcije i u skupštini). Članovi Cehova sami biraju svoje predsjednike odnosno predstavnike u skupštini.Stručna služba:

Tajnica Udruženja: Jasmina Markota, dipl.oec.


Anketa

Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad


Rezultati