Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Organizacija Udruženja

Udruženje obrtnika Koprivnica ima svoj Statut koji je prihvaćen na sjednici Skupštine od 29.svibnja 2014.(pročišćeni tekst je donesen 25.studenog 2014.) a temelji se na Zakonu o obrtu (NN 143/13) Statutu HOK-eaprema kojem radom Udruženja upravljaju tijela upravljanja:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor.

Izbori su održani 27.veljače 2015.godine i svim izabranim tijelima mandat traje 4 godine, do 15.10.2018. Skupština ima 15 članova (vidi članovi skupštine).

Predsjednica Udruženja je Irena Kovačić ( vidi Predsjednik), Upravni odbor ima 5 članova(vidi Upravni odbor) Nadzorni odbor ima tri člana: predsjednica je Sanja Pernjak(vidi Nadzorni odbor)

Prema Statutu Udruženje ima i tajnika koji je osoba s posebnim ovlaštenjima.Od 1996.godine tu dužnost obavlja dipl.ekonomistica Jasmina Markota. Ona je ujedno voditelj stručne službe.

Strukovni rad odnosi se na rad kroz Cehove (vidi cehove),njih 4 a po potrebi se osnivaju i Sekcije. Cehovi imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru, a sekcije i u skupštini). Članovi Cehova sami biraju svoje predsjednike odnosno predstavnike u skupštini.Predsjednica Udruženja Irena Kovačić


Stručna služba:

Tajnica Udruženja: Jasmina Markota, dipl.oec.