Organizacija Udruženja

Udruženje obrtnika Koprivnica ima svoj Statut koji je prihvaćen na sjednici Skupštine od 29. svibnja 2014. (pročišćeni tekst je donesen 25. studenog 2014.), a temelji se na Zakonu o obrtu (NN 143/13) Statutu HOK-e a prema kojem radom Udruženja upravljaju tijela upravljanja:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor.

Izbori su održani 27.veljače 2015.godine 24. rujna 2018. godine i svim izabranim tijelima mandat traje 4 godine, do 15.10.2018. 30. rujna 2022. godine Skupština ima 15 članova (vidi članovi skupštine).
Prema Statutu, Udruženje ima i tajnika koji je osoba s posebnim ovlaštenjima. Od 1996. godine tu dužnost obavlja dipl. ekonomistica Jasmina Markota. Ona je ujedno voditelj stručne službe. Udruženje osim tajnice ima zaposlenu i stručnu suradnicu Andreju Radotić mag.oec.
Strukovni rad odnosi se na rad kroz Cehove (vidi cehove), njih 4 a po potrebi se osnivaju i Sekcije unutar Cehova. Cehovi imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru, a sekcije i u Skupštini. Članovi Cehova sami biraju svoje predsjednike odnosno predstavnike u Skupštini.

Predsjednik Darko Frankol i Stručna služba:Anketa

Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad


Rezultati