Skupština

1. Marija Vrabelj, 48000 Koprivnica, Kozarnjak 30, OIB 8116436813

2. Lidija Vasiljević, 48000 Koprivnica, A. Šenoe 33, OIB 74040956147

3. Tatjana Balog, 48000 Koprivnica, Đ. Basaričeka 18, OIB 71038706106

4. Zoran Pehnec, 48000 Koprivnica, Starigrad, Starogradska 50, OIB 50028600696

5. Matija Posedi, 48000 Koprivnica, Tina Ujevića 21, OIB 71691555000

6. Stoja Dujaković, 48000 Koprivnica, Miklinovec 222-E, OIB: 96590965064

7. Dalibor Mlinarić, 48000 Koprivnica, Crnogorska 51, OIB 81166973716

8. Darko Frankol, 48000 Koprivnica, Lj. Posavskog 22, OIB 17175356382

9. Vanja Đorđević, 48000 Koprivnica, Trg dr. Bardeka 5, OIB 50081059857

10. Stjepan Šalamon, 48317 Legrad, P. Zrinskog 139, OIB 60709529849

11. Vlasta Puklavec, 48000 Koprivnica, Trg Bana J. Jelačića 7b, OIB 83523422433

12. Vesna Šubarić-Mujkić, 48000 Koprivnica, Koprivnica, A. Mihanovića 11, OIB 64438418319

13. Zoran Ferčec, 48000 Koprivnica, Ciglana 11-A, OIB 43029213860

14. Goran Trubelja, 48000 Koprivnica, A.Hebranga 50, OIB: 11220346272

15. Darko Pernjak, 48000 Koprivnica, A. Mihanovića 1, OIB 99109302702Anketa

Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad


Rezultati