• foto
 • foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

POTPORE HTZ izlagačima na turističkim sajmovima


Hrvatska turistička zajednica će i ove godine snositi 50% troška uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) kojeg definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja. Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti suizlagači koji će dostaviti ugovore/prijavnice u periodu raspoloživosti sredstava. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, preostali suizlagači će biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto. Pri prihvaćanju programa rada HTZ-a za 2021. godinu potvrdit ćemo sufinanciranja. 


 Cijena suizlaganja varira u o odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Cijena zakupa je podložna promjenama, a bit će uvjetovana od strane organizatora sajma.više na linku:


https://www.htz.hr/hr-HR/poslovna-dogadanja/sajmovi-i-kongresne-burze/sajmovi-2021/sajmovi-2021-info


 Objavljeno: 12.7.2021.


sjena
 • gospodarski sajam
 • banner banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis