• foto
 • foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

POTPORE ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE-besplatne konzultacije telefonom i/ili e-mailom, u petak 30.4.2021. od 11:00 do 15:00 sati


Ako ste mali ili srednji poduzetnik ili obrtnik prihvatljiv ste prijavitelj na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju" Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.


Cilj ovog poziva je: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.


Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007)


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.


Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.


Intenziteti potpora:


- 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike i obrtnike za ulaganje u proizvodne hale i strojeve


- 60% za srednje i 70% za mikro i male poduzetnike i obrtnike za usavršavanje radnika


- 50% za savjetodavne usluge


- 75% za potpore male vrijednosti, odnosno za za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga, pripremu potrebne projektno-tehničke dokumentacije, za nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (u obliku dizalica topline, kotlova na biomasu, solarnih panela i sl.), za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja.


Prihvatljive aktivnosti:


1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta. 2. Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta. 3. Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika. 4. Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja. 5. Prateće aktivnosti povezane s projektom.


Rok i način prijave projekta: 


Putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.


 


Za detaljnije informacije oko predmetnog natječaja i/ili drugih potencijalnih natječaja i ostalih oblika sufinanciranja Vaših projekata, u suradnji s obrtom za izradu i provedbu EU projekata ATREJ, vl. Aleksandra Telebar, osigurali smo Vam vrijeme za besplatne konzultacije telefonom i/ili e-mailom, u petak 30.4.2021. od 11:00 do 15:00 sati. Molimo Vas da se javite sa svim pitanjima i nedoumicama oko natječaja, a kako bi isplanirali Vaše potencijalne projekte što kvalitetnije i na vrijeme.


 


Lijep pozdrav,


 


Aleksandra Telebar


Voditeljica izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondovaUred: Taraščice 19, 48 000 Koprivnica


Mob.: 098 549 619


E-mail: atrej.obrt@gmail.com


 Objavljeno: 28.4.2021.


sjena
 • EU fondovi
 • banner banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis