• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Opći akti Udruženja

Opći akti Udruženja Dokumenti iz poslovanja obrtnika Zakoni i propisi Financijski dokumenti Dokumenti cehova Ostali dokumenti


ikona
3.12.2019.  Poziv na 3. redovnu sjednicu Skupštine Udruženja   
dividerikona
12.6.2019.  Poziv na izvanrednu elektroničku 3. sjednicu Skupš...   
dividerikona
25.4.2019.  Poziv na izvanrednu elektroničku 5. sjednicu Upravnog o...   
dividerikona
9.1.2019.  Informacije o prikupljanju osobnih podataka   
dividerikona
9.1.2019.  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
10.10.2017.  Izvod iz registra Udruženja obrtnika   
dividerikona
10.10.2017.  Razvrstavanje prema NKD-u 2007.   
dividerikona
5.6.2017.  Izvješće o radu 2016.   
dividerikona
20.12.2016.  Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Udruženja obrtnik...   
dividerikona
5.7.2016.  Izvješće o radu 2015.   
dividerikona
25.8.2015.  Frizeri i kozmetičari UO Koprivnica   
dividerikona
31.5.2015.  Strategija razvoja HOK-a   
dividerikona
31.5.2015.  Statut   
divider
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis