• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Organizacija Udruženja

Udruženje obrtnika Koprivnica ima svoj Statut koji je prihvaćen na sjednici Skupštine od 29. svibnja 2014. (pročišćeni tekst je donesen 25. studenog 2014.), a temelji se na Zakonu o obrtu (NN 143/13) Statutu HOK-e a prema kojem radom Udruženja upravljaju tijela upravljanja:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor.

Izbori su održani 27.veljače 2015.godine 24. rujna 2018. godine i svim izabranim tijelima mandat traje 4 godine, do 15.10.2018. 30. rujna 2022. godine Skupština ima 15 članova (vidi članovi skupštine).
Prema Statutu, Udruženje ima i tajnika koji je osoba s posebnim ovlaštenjima. Od 1996. godine tu dužnost obavlja dipl. ekonomistica Jasmina Markota. Ona je ujedno voditelj stručne službe. Udruženje osim tajnice ima zaposlenu i stručnu suradnicu Andreju Radotić mag.oec.
Strukovni rad odnosi se na rad kroz Cehove (vidi cehove), njih 4 a po potrebi se osnivaju i Sekcije unutar Cehova. Cehovi imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru, a sekcije i u Skupštini. Članovi Cehova sami biraju svoje predsjednike odnosno predstavnike u Skupštini.

Predsjednik Darko Frankol i Stručna služba:

foto

banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis