• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Organizacija Udruženja

Udruženje obrtnika Koprivnica ima svoj Statut koji je prihvaćen na sjednici Skupštine od 29. svibnja 2014. (pročišćeni tekst je donesen 25. studenog 2014.), a temelji se na Zakonu o obrtu (NN 143/13) Statutu HOK-e a prema kojem radom Udruženja upravljaju tijela upravljanja:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor.

Izbori su održani 27. rujna 2022. godine i svim izabranim tijelima mandat traje 4 godine, do 30. rujna 2026. godine. Skupština ima 15 članova (vidi članovi skupštine).
Prema Statutu, Udruženje ima i tajnika koji je osoba s posebnim ovlaštenjima. Od 1.6.2022. godine tu dužnost obavlja magistar ekonomije Davor Nemedan. On je ujedno voditelj stručne službe.Predsjednica Elida Zagrajski i tajnik Davor Nemedan:

foto

foto

banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis