• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda- informacija


Poštovani,


U Narodnim novinama 10. svibnja 2017., objavljen je Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17), koji stupa na snagu osmog dana od objave u NN, odnosno 18. svibnja 2017., osim u dijelu kojim se obavezuju proizvođači i uvoznici duhanskih i srodnih prava uskladiti s odredbama ovog Zakona i to do 20.svibvnja 2017.


Cilj Zakona je prije svega podizanje svijesti o štetnosti pušenja, smanjenje broja pušaća koje se postiže nizom mjera na sljedećim ključnim područjima:


- smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda;


- podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača – javnim


informiranjem i edukacijom;


- ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima.


Ovim Zakonom uvrštene su odredbe Direktive 2014/40/EU vezano uz proizvodnju, predstavljanje i prodaju duhana i duhanskih proizvoda, te je isti u skladu sa odredbama EU.


Najveće novosti ovog Zakona odnose se na označavanje i pakiranje duhanskih proizvoda.


Promjene koje donosi novi Zakon su jasnije definiranje određenih pojmova; stroži uvjeti u vidu stavljanja cigareta u promet; jasno propisane oznake opasnosti i štetnosti pušenja koje moraju biti na pakiranjima duhanskih i srodnih proizvoda; konkretne odredbe na razini određenih kemijskih spojeva te maksimalne vrijednosti istih koje mogu biti u duhanskim i srodnim proizvodima.


Skrećemo pažnju i sugeriramo trgovcima da obrate posebnu pozornost na članke 19 . i 20. kojim su jasno definirani uvjeti uz prodaju i stavljanje na tržište elektroničke cigarete te proizvode i preparate vezane uz iste.  


Novim zakonom  zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta sa ili bez nikotinskog punjenja, kao i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima – što nije bio slučaj u dosadašnjem zakonu, osim duhanskih proizvoda naravno.


Izuzeci u vidu mogućnosti pušenja u ugostiteljskim objektima, koji su definirani kao prostor za pušenje odnosno pušački prostor, se nisu mijenjali, odnosno  odredbe koje su i do sada bile na snazi i dalje ostaju kao mogućnost.


U dijelu prekršajnih odredbi kazne za fizičke osobe su ostale iste, odnosno od 5,000 do 15,000 kn u slučaju nezadovoljavanja ili ne pridržavanja odredbi koje definiraju prostor za pušenje ili pušački prostor.


Povećana je novčana kazna u iznosu od 2,000 do 5,000 kn (u dosadašnjem zakonu bilo je 500 – 1,000 kn) za fizičku osobu obrtnika u čijem se ugostiteljskom objektu poslužuje hrana i/ili piće, a u kojem je zatečena osoba koja puši u slučaju da nisu zadovoljeni uvjeti prostora za pušenje ili pušačkog prostora.


U nastavku je navedena poveznica na kojoj možete pročitati cijeli Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 45/17):


 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_45_1047.html Objavljeno: 15.5.2017.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis