• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.


Predmet ovog Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša regionalnih lanaca vrijednosti Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.


Prihvatljiv prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija (Strateška partnerstva za inovacije), a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće koje ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.


SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. U okviru Poziva poduzetnici, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.


SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju inovativnih proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti. U okviru Poziva OIŠZ, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.


Prihvatljive aktivnosti


1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:


·         industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4),


·         aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),


·         izradu studije izvedivosti.


2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu)


Ukupna bespovratna sredstava: 100.000.000,00 EUR


Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 EUR


Intenzitet potpore: od 25 % do 85 %, ovisno o veličini poduzetnika i pojedinoj aktivnosti.


Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1.2.2024., 11:00:00 sati.


Rok za podnošenje projektnih prijava: 5.6.2024., 11:00:00 sati.


Više na: https://eufondovi.gov.hr/jacanje-strateskih-partnerstva-za-inovacije-u-procesu-industrijske-tranzicije/Objavljeno: 8.1.2024.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis