• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Dimnjačari dogovarali hodogram aktivnosti oko zamjene plinomjera sa stambenim servisima


Dana 28.01.2020. u 12 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Grada Koprivnice, održan je sastanak na temu zamjene plinskih brojila od strane distributera plina i izdavanja popratne dokumentacije ovlaštenog dimnjačara. Sastanak je održan na inicijativu Sekcije dimnjačara Grada Koprivnice zbog povećanog upita sustanara u višestambenim zgradama u kojima se u toku siječnja, veljače i ožujka 2020. god najavljuje zamjena plinskih brojila.


Sastanku su pozvani i nazočili: 1. Zvonimir Poljičak i Darko Sušec - Mld-usluge d.o.o., 2. Goran Trubelja - Dimnjačarski obrt Trubelja, 3. Branko Zebec- dimnjačarski obrt "Dis", 4. Jasmina Markota-predstavnica Udruženja obrtnika Grada Koprivnice, 5. Branko Starec-Multimedija d.o.o. 6. Miroslav Marcijuš-Filmar d.o.o. 7. Marko Petrić-Stambeni servis, 8. Franjo Lejko-Energetika d.o.o. 9. Kc-plin, - ispričali se zbog obaveza, ali najavili još jedan zajednički sastanak.


Sastanak je otvorila gđa Markota nakon čega je g. Trubelja sa strane Ceha dimnjačara grada Koprivnice kratko predstavio temu sastanaka te izrazio potrebu za definiranjem redovnih i izvanrednih dimnjačarskih poslova te izdavanje potrebnih dokumenata.


Nakon uvodnih riječi predstavnici Mld-usluga d.o.o. - Darko Sušec i Zvonimir Poljičak i upoznali su prisutne sa trenutnom problematikom: U posljednje vrijeme KC-plin kao distributer plina, obavlja izmjene plinskih brojila i sukladno tome potražuje od stranaka da se izvrše servisi plinskih uređaja i obave pregledi dimnjaka kako bi mogli nastaviti daljnju distribuciju prema građanima. Obzirom na veliki broj upita stranaka za izdavanjem dokumentacije od strane dimnjačara, uvidjela se potreba za definiranjem redovnih i izvanrednih dimnjačarskih poslova. Prilikom redovnog čišćenja dimnjaka može se samo izvršiti čišćenje i pregled prohodnosti dimovodnog cilindra. Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice, ovlašteni dimnjačar je dužan dva puta godišnje obaviti čišćenje dimnjaka i kontrolu povrata dimnih plinova u kućanstvima. Prilikom obavljanja redovnih poslova dimnjačar vrši čišćenje sa krova, tavana objekta ili sa donjih vratašca dimnjaka te obiđe stanove. No obzirom da većina vlasnika ne bude zatečena u stanu, ne uspije se obaviti kontrola povrata plinova kod svih te ne postoji mogućnost i obaveza za izdavanjem stručnog nalaza dimnjaka(atesta), već se za izvršene radove izdaje radni nalog i faktura, a u slučaju vizualnog uočavanja nedostataka ili oštećenja na dimnjaku, izdaje se upozorenje korisniku i po potrebi nadležnim inspekcijama ili distributeru plina. Izvanredni dimnjačarski poslovi uključuju kontrolu ispravnosti dimnjaka i dozračno-ozračnog sustava odnosno detaljnu provjeru kompletne plinske instalacije, kontrolu i čišćenje dimnjaka, pregled unutarnjeg cilindra dimnjaka kamerom, ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, utvrđivanje broja, vrste i snage spojenih ložišta na dimnjak, provjera dimnog proračuna dimnjaka ,pregled priključnih dimovodnih cijevi, kontrola povrata dimnih plinova, analizu dimnih plinova i mjerenje uzgona dimnjaka, te provjera ozračivanja i dozračivanja prostora u kojima su smješteni uređaji (provjera nepostojanja dodatnih kuhinjskih napa ili ventilatora, te vrste stolarije). Upravo nalaz dimnjaka daje kompletnu sliku ispravnosti dimovodnog sustava, što nije moguće izvršiti običnim čišćenjem dimnjaka, nakon čega je moguće izdati pozitivan ili negativan stručni nalaz dimnjaka.


Prisutnima je dano na znanje da je MGIPU predstavilo program obnove dimnjaka za rješavanje problema ´´B´´ trošila i turbo aparata ´´C´´ sa EU uredbom uvođenja kondenzacijskih bojlera.


Naime, većina višestambenih objekata građena je prije 30-40 godina, a gdje su se u međuvremenu, od strane suvlasnika vršile razne promjene (ložišta, stolarije, kuhinjske nape) pri čemu su se bitno izmijenili uvjeti .Današnji su propisi stroži u odnosu na propise prilikom građenja. Prisutni su se usuglasili da ukoliko je KC-plinu kao distributeru dovoljan račun o obavljenoj usluzi čišćenja dimnjaka kao dokaz ispravnosti da po istom može izvršiti promjene plinskih brojila. Međutim Sekcija dimnjačara upozorava da račun za dimnjačarske usluge ne predstavlja nalaz ispravnosti dozračno/odzračne dimovodne instalacije kao ni kompatibilnost ložišta sa dimnjakom. Ispravnost dimnjaka i dozračno-ozračnog sustava uključuje detaljnu provjeru kompletne plinske instalacije kontrolu i čišćenje dimnjaka, pregled unutarnjeg cilindra dimnjaka kamerom, ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, utvrđivanje broja, vrste i snage spojenih ložišta na dimnjak, provjera dimnog proračuna dimnjaka ,pregled dimovodnih cijevi, kontrola povrata dimnih plinova, mjerenje dimnih plinova i uzgona dimnjaka, te provjera ozračivanja i dozračivanja prostora u kojima su smješteni uređaji (provjera nepostojanja dodatnih kuhinjskih napa ili ventilatora, te vrste stolarije)


Ukoliko je potreban nalaz ispravnosti predlaže se da KC -plin zajedno sa Upraviteljima i ovlaštenim koncesionarima dimnjačarskih usluga usuglasi hodograme izmjene bojlera kako bi bilo dovoljno vremena da se izvrše sve potrebne kontrole i eventualne adaptacije na dimovodnim sustavima. Također Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja vezano uz Uredbu EU 813/2013 direktiva 2009/125/EZ u proces energetske obnove zgrade dana 17.12.2019. uključila je i mjere obnove dimnjaka te se uz suglasnost i involviranost svih strana, kao dugoročno i konačno rješenje problematike ´´B trošila i turbo aparata "C´´ sa kondenzacijskim ložištima, predlaže pokretanje projekta obnove dimnjaka.


 Objavljeno: 3.2.2020.


sjena
 • Dimnjačari i stambeni servisi na dogovoru u Udruženju
 • Sastanak dimnjačara i stambenih servisa
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis