• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Prestanak obveze isticanja OIB-a za prijevoznike


Dana 13. lipnja 2019. stupa na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.Od 13. lipnja 2019. prijevoznici koji obavljaju prijevoz:
  • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz,

 • autobusom namijenjenim za javni prijevoz putnika,

 • teretnim vozilom kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta,

 • autobusom koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe,

 • teretnim vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i

 • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebeneće biti obvezni istaknuti OIB obrta na bočnim stranama vozila.

Poveznica na objavu u Narodnim novinama:


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_56_1067.htmlObjavljeno: 11.6.2019.


sjena
 • Kamioni
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis