• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

UPRAVNI ODBOR RASPRAVLJAO O ILEGALNOJ TRGOVINI NA INTERNETU


U četvrtak, 30. svibnja 2019.održana je 6.redovna sjednice Upravnog odbora Udruženja obrtnika Koprivnica na kojoj se osim tekuće problematike raspravljalo o sve masovnijoj ilegalnoj trgovini robama i uslugama na internetu, točnije, facebook-u i ostalim društvenim mrežama.


Kako to direktno  utječe na prodaju roba i usluga naših članova zatraženo je od viših instanci da se o tome raspravlja i da se zatraže izvješća  nadležnih inspekcijskih službi. Još 2017. je 40 inspektora Porezne uprave prošlo obuku za kontrolu e-trgovine.


Udruženje prati takve objave na društvenim mrežama i ima dosta podataka. Na internetu se odvija ne samo neregistrirana kupoprodaja roba i usluga već i zabranjena prodaja tipa droga i oružja pa smatramo da nadležne inspekcije trebaju ozbiljnije  pratiti Internet.


Sve veći promet, najveći dio “ sive ekonomija“ u cijelom svijetu odvija se preko interneta.


A za bolje upoznavanje Internet trgovine kao legalnog poslovanja Udruženje obrtnika Koprivnica uskoro će organizirati seminar ili webinar na tu temu. Više o toj temi na našoj web stranici pod Vijesti iz poslovanja


 



Objavljeno: 31.5.2019.


sjena
 • internet trgovina
 • Internet1
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis