• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

KOPRIVNIČKI TRADICIJSKI OBRTI DOBILI BESPOVRATNU POTPORU GRADA


KOPRIVNIČKI TRADICIJSKI OBRTI PONOVO DOBILI BESPOVRATNE POTPORE


 


Grad Koprivnica je prije 4 godine na inicijativu Udruženja obrtnika Koprivnica započeo sa programom bespovratnih potpora tradicijskim obrtima s područja Koprivnice. Svaku godinu podijelilo se cca 100.000 kn bespovratnih potpora, pojedinačno po obrtniku max 10.000 kn i to za nabavu opreme, uređenje prostora ili nabavu alata pa čak i za plaćene režijske troškove struje, plina, vode i komunalne naknade.


I ove godine je podijeljeno 99.753,99 kn i to 13-oro obrtnika/ca. U Udruženju smatramo to hvalevrijednim i nadamo se da će se ta praksa nastaviti jer se i sa minimalnim sredstvima može pomoći obrtniku koji se bavi nekim tradicijskim obrtom. U Povjerenstvu za izbor je i tajnica Udruženja Jasmina Markota tako da se može reći da Grad uvažava našu instituciju pogotovo ako se zna da je Udruženje obrtnika Koprivnica provedbena institucija za još jednu potporu koju Grad usmjerava prema obrtnicima-potporu za izlaganje na gospodarskim sajmovima u iznosu od 15.000 kn koja je dio Programa Grada za potpore poduzetnicima i obrtnicima.


Za još nekoliko drugih vrsta potpora:  1. Za izradu marketinških planova ili istraživanja tržišta

  2. Za troškove implementacije ind. I grafičkog dizajna

  3. Za inicijalne troškove pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

  4. Za troškove izrade projektnih prijedloga za financiranje iz EU fondova

  5. Za subvencioniranje kamatne stope za financiranje projekata iz natječaja „Kreditom do uspjeha“


provedbena institucija je Koprivnički poduzetnik d.o.o. i svi zainteresirani mogu se informirati o tome na web stranicama Grada i Udruženja ili osobno u bilo u kojoj od ovih institucija.Objavljeno: 4.10.2016.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis