• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Objavljen je otvoreni javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"


Poštovani,


 


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.


 


Osnovna namjena sredstava:


- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja,


 


- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,


- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,


- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,


- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,


- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,


- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.


Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):


- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma


- usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.


Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.


Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.


Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.6.2017.


Svu dokumentaciju moguće je preuzeti slijedom na link:


http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta


 


Za dodatna pitanja i pomoć kontaktirajte nas na: 048/222-394 ili putem e-maila: uo.koprivnica@hok.hr


 Objavljeno: 6.6.2017.


sjena
 • javni poziv1
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis