• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Sajmovi 2017.


-Sajam ““AQUATERM” i “INFACOMA Athens 2017”-


U Ateni se od 2. do 5. ožujka 2017. godine održavaju dvije velike specijalizirane sajamske priredbe “AQUATERM” i “INFACOMA Athens 2017´”.


Ove dvije velike, specijalizirane sajamske priredbe građevinarstva, opremanja, grijanja, klimatizacije i energetike po prvi puta paralelno se održavaju na sajamskom prostoru sajma “Helexpo Maroussi”.


Sajmovi su namijenjeni specijaliziranim posjetiteljima iz djelatnosti graditeljstva, dekoraterima, predstavnicima građevinskih kompanija i arhitektonskih ureda, trgovcima građevinskom materijalima, hotelijerima i obrtnicima iz građevinskog sektora.


Više informacija o navedenim sajmovima možete pronaći u dokumentima, a kontakti organizatora sajmova glase:


-       Za sajam “INFACOMA 2017.”- “TIF HELEXPO”, kontakt osoba: Chatziioannou Panagiotis, Tel: 0030/2310/291 548, Telefaks: 0030/2310/291 553, e-mail: infacoma@helexpo.gr i internet stranica: http://infacoma.helexpo.gr/el 


-       Za sajam “AQUATHERM 2017”-  “TIF HELEXPO”, kontakt osoba: Katerina Traptsioni, Tel: 0030/2310/291 188, Telefaks: 0030/2310/291 658, e-mail: aquatherm@helexpo.gr i internet stranica: http://aquatherm.helexpo.gr


 


-20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru-


Hrvatska obrtnička komora organizira i s 70 posto troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017., koji će se održati od 4. do 8. travnja 2017. godine.


Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: alati, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, proizvodnja i prerada metala, komunalna oprema, medicinska oprema i kozmetika, informatika, grafika i izdavaštvo, poljoprivreda i prehrana, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja...


U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2016. godine te informacije i uvjete nastupa u 2017. godini:


Broj izlagača 2016. godine: više od 800 izlagača Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na više od 30.000 m2 Broj država sudionica u 2016. godini: 24 Ukupan broj posjetitelja u 2016. godini: oko 40.000 posjetitelja Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara


Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2017. godini: Naziv sajma: 20. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2017 Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 4. – 8. 4. 2017.; 10,30 – 18,30 sati Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Internet stranice sajma: www.mostarski-sajam.com , www.mostar-fair.com


Puna cijena izlaganja za izlagače, koji nisu članovi HOK-a, iznosi 331,00 EUR/m2.


Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.


Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti: 1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu 2) podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam 3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.


ROK PRIJAVE NASTUPA: 24. 02. 2017. godine ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.


Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr .


 


- 8. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici-


Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova HOK-a na 8. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2017., koji će se održati od 18. do 22. travnja 2017. godine.


 


U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2017. godini::


Naziv sajma:   8. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO 2017.


Adresa sajma: 75324 Stjepan Polje, Gračanica, Bosna i Hercegovina


Termin održavanja: 18-22. 04. 2017.


Broj očekivanih izlagača na sajmu: preko 350 izlagača iz 7 država,


Broj očekivanih posjetitelja sajma: oko 22.000


Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 110,00 EUR/m2.


Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 220,00 EUR/m2.


Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.


Izlagači trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:


1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,


2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,


3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”


ROK PRIJAVE NASTUPA:  17. 03. 2017. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610..


 


Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 639, Darko Prister, e-mail: darko.prister@hok.hr  i 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .


 


 Objavljeno: 15.2.2017.


sjena
 • sajam1-2017
 • sajam2-2017
 • sajam3-2017
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis