Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. god.


Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. g. (Narodne novine 128/2017). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2018. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2017. godine, koja iznosi 8.020,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.


 


Opće i mjesečne osnovice za obveze možete vidjeti na priloženim slikama. 


 


-Godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti -

Osoba koja obavlja drugu djelatnost obveznik je doprinosa, a osnovica za obračun i plaćanje je iznos godišnje osnovice koji utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Za obveznike poreza na dohodak godišnje osnovica je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2018. godinu iznosi 62.556,00 kuna. Za obveznike poreza na dobit godišnja osnovica je ostvarena dobit u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2018. godinu iznosi 62.556,00 kuna. Za obveznike paušalnog dohotka po osnovi druge djelatnosti godišnja osnovica iznosi: 
1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna (1.530,00), 
2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna (2.070,00), 
3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna (2.691,00), 
4. 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna (4.140,00), 


5. 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna (5.400,00). Objavljeno: 27.12.2017.


 • Anketa

  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad


  Rezultati