Koprivnički dimnjačari dogovorili Prijedlog novog cjenika


Dimnjačari, vlasnici dimnjačarskih koncesija za područje Grada Koprivnice odmah su početkom 2018.održali sjednicu na kojoj su dogovorili Prijedlog novog 


Cjenika dimnjačarskih usluga koji se nadovezuje na Izmjene i dopune Odluke o dimnjačarskim poslovima koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice krajem 2017.godine. Radi se o novim vrstama usluga koje su usklađene sa propisima i tržištem. Važeće cijene, osim u jednoj stavci, nisu mijenjane, pa se nadaju da će


Grad odobriti Prijedlog cjenika. Važno je napomenuti da cjenik nije mijenjan 13,5 godina,ali promjene u propisima i promjene na tržištu trošila uvjetovale su promjene usluga i načina rada.


Dimnjačari su uz poslove čišćenja dobili važnu ulogu kontrole i nadzora.Objavljeno: 8.1.2018.


 • Anketa

  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad


  Rezultati